Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

Tags give the ability to mark specific points in history as being important