Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

Prioritized Labels
Other Labels
  • Doing
  • To Do