Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

You can move around the graph by using the arrow keys.