Commit ba919427 authored by Paulo V C Medeiros's avatar Paulo V C Medeiros
Browse files

Add new scripts from Esbjorn

Found at /scratch/ms/se/smo/carra/conv/
parent 4bfc1cf0
#!/bin/ksh
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
DTG1=$1
DTG2=$2
DTG=$DTG1
TXTPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/DK/
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
IY=$YY
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
FILE_OUT=$TXTPATH"obs_"$DTG".txt"
INFILE1="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/DK/GCNET/"$IY"/gcnet_"$IY$IM".txt"
INFILE2="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/DK/Geus/"$IY"/geus_"$IY$IM".txt"
INFILE3="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/DK/Asiaq/"$IY"/Asiaq_"$IY$IM".txt"
grep $DTG $INFILE1 > $FILE_OUT
grep $DTG $INFILE2 >> $FILE_OUT
grep $DTG $INFILE3 >> $FILE_OUT
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 01)
done
exit
#!/bin/ksh
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
DTG1=$1
DTG2=$2
DTG=$DTG1
TXTPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/FI/
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
FILE_OUT=$TXTPATH"obs_"$DTG".txt"
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
IY=$YY
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
INFILE1="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/FI/"$IY"/synopCARRA_FMI_"$IY$IM".txt"
grep $DTG $INFILE1 > $FILE_OUT
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 01)
done
exit
#!/bin/ksh
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
DTG1=$1
DTG2=$2
DTG=$DTG1
TXTPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/IC/
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
FILE_OUT=$TXTPATH"obs_"$DTG".txt"
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
IY=$YY
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
INFILE1="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/IC/"$IY"/carra_iceland_"$IY"_"$IM".txt"
grep $DTG $INFILE1 > $FILE_OUT
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 01)
done
exit
#!/bin/ksh
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
DTG1=$1
DTG2=$2
DTG=$DTG1
TXTPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/NO/
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
FILE_OUT=$TXTPATH"carra_Norway_synop_"$DTG".txt"
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
IY=$YY
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
INFILE1="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/NO/"$IY"/carra_Norway_synop_"$IY$IM".txt"
grep $DTG $INFILE1 > $FILE_OUT
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 01)
done
exit
#!/bin/ksh
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
DTG1=$1
DTG2=$2
DTG=$DTG1
TXTPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/NO/
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
FILE_OUT=$TXTPATH"carra_Norway_SA_RR24_"$DTG".txt"
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
IY=$YY
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
INFILE1="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/NO/"$IY"/carra_Norway_SA_RR24_"$IY$IM".txt"
grep $DTG $INFILE1 > $FILE_OUT
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 24)
done
exit
#!/bin/ksh
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
DTG1=$1
DTG2=$2
DTG=$DTG1
TXTPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/SE/
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
FILE_OUT=$TXTPATH"obs_"$DTG".txt"
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
IY=$YY
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
INFILE1="/scratch/ms/se/smo/carra/conv/SE/"$IY"/carra_Sweden_"$IY$IM".txt"
grep $DTG $INFILE1 > $FILE_OUT
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 01)
done
exit
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=vobs
#SBATCH --workdir=/scratch/ms/se/smo/carra/conv
#SBATCH --qos=normal
#SBATCH --time=05:30:00
#
set -x
cd /scratch/ms/se/smo/carra/conv
YYYY=$1
for MM in 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12; do
IMM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
D1=01
case $MM in
02) ND=28
if [ $YYYY = 1984 -o $YYYY = 1988 -o $YYYY = 1992 -o $YYYY = 1980 \
-o $YYYY = 1976 -o $YYYY = 1972 -o $YYYY = 1968 -o $YYYY = 1964 \
-o $YYYY = 1960 -o $YYYY = 1956 -o $YYYY = 1996 -o $YYYY = 2000 \
-o $YYYY = 2004 -o $YYYY = 2008 -o $YYYY = 2012 -o $YYYY = 2016 ]
then
ND=29
fi;;
04) ND=30;;
06) ND=30;;
09) ND=30;;
11) ND=30;;
*) ND=31;;
esac
DTG1=$YYYY$MM$D1"00"
DTG2=$YYYY$MM$ND"23"
DTGNO1=$YYYY$MM$D1"06"
DTGNO2=$YYYY$MM$ND"06"
DTG=$DTG1
export INPATH=/scratch/ms/se/smo/carra/conv/
./Fix_obsfiles_DK.ksh $DTG1 $DTG2
DTGF=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG1 + -24)
((BB = ${DTGF} / 100))
((YYF = $BB / 10000))
((MMF = ( $BB - $YYF*10000) / 100))
IMF=`perl -e "printf('%2.2i', '$MMF')"`
cd $INPATH/FI/$YYYY
gunzip "synopCARRA_FMI_"$YYYY$MM".txt.gz"
cd $INPATH
./Fix_obsfiles_FI.ksh $DTG1 $DTG2
cd $INPATH/FI/$YYYY
gzip "synopCARRA_FMI_"$YYYY$MM".txt"
cd $INPATH/FI/$YYF
gunzip "synopCARRA_FMI_"$YYF$IMF".txt.gz"
grep $DTG1 "synopCARRA_FMI_"$YYF$IMF".txt" > "../obs_"$DTG1".txt"
gzip "synopCARRA_FMI_"$YYF$IMF".txt"
cd $INPATH
./Fix_obsfiles_IC.ksh $DTG1 $DTG2
./Fix_obsfiles_NO1.ksh $DTG1 $DTG2
./Fix_obsfiles_NO2.ksh $DTGNO1 $DTGNO2
./Fix_obsfiles_SE.ksh $DTG1 $DTG2
while (( $DTG<=$DTG2 ))
do
((BB = ${DTG} / 100))
((YY = $BB / 10000))
((MM = ( $BB - $YY*10000) / 100))
((DD = ( $BB - $YY*10000 - $MM*100) ))
((HH = (${DTG} - $BB*100) ))
((IYY = $YY-2000))
IY=`perl -e "printf('%2.2i', '$IYY')"`
IM=`perl -e "printf('%2.2i', '$MM')"`
ID=`perl -e "printf('%2.2i', '$DD')"`
IH=`perl -e "printf('%2.2i', '$HH')"`
/bin/rm vobs.txt
VOBSFILE=vobs/vobs$DTG
./carra2vobs.x $DTG
if [[ -f vobs.txt && -s vobs.txt ]];then
cat vobs.txt >> $VOBSFILE
/bin/rm vobs.txt
fi
DTG=$(/home/ms/se/smo/bin/mandtg.x $DTG + 01)
done
cd $INPATH/vobs
TAR_FILE="vobs_"$YYYY$IMM".tar"
tar cvf $TAR_FILE vobs*
gzip $TAR_FILE
GZIP_FILE="vobs_"$YYYY$IMM".tar.gz"
ecp $GZIP_FILE ec:/smo/harmonie/CARRA/vobs/$YYYY/
echmod 755 ec:/smo/harmonie/CARRA/vobs/$YYYY/*
echgrp hirald ec:/smo/harmonie/CARRA/vobs/$YYYY/*
/bin/rm $GZIP_FILE vobs*
cd $INPATH
/bin/rm $INPATH/DK/obs_*.txt
/bin/rm $INPATH/FI/obs_*.txt
/bin/rm $INPATH/IC/obs_*.txt
/bin/rm $INPATH/NO/carra_Norway*.txt
/bin/rm $INPATH/SE/obs_*.txt
done
exit
Files copied from
/scratch/ms/se/smo/carra/conv/
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
0004001 4001 -24.35098 65.54985 20.0 Breiðavík
0004003 4003 -24.01117 65.55620 49.0 Kvígindisdalur
0004005 4005 -23.25320 66.16100 17.6 Bolungarvík
0004007 4007 -23.56413 65.86788 30.0 Hólar í Dýrafirði
0004010 4010 -23.30035 64.83930 13.0 Bláfeldur
0004013 4013 -22.73388 65.07403 13.2 Stykkishólmur
0004014 4014 -22.71700 63.81700 20.0 Reykjanes
0004017 4017 -22.65937 66.10065 21.0 Æðey
0004018 4018 -22.58758 63.97468 47.0 Keflavíkurflugvöllur
0004025 4025 -22.19975 65.44812 27.0 Reykhólar
0004027 4027 -21.75427 65.22970 50.0 Ásgarður
0004030 4030 -21.90277 64.12747 52.0 Reykjavík
0004031 4031 -21.42500 66.02133 15.0 Litla-Ávík
0004034 4034 -21.59075 64.64193 14.0 Stafholtsey
0004038 4038 -21.15037 63.86480 5.0 Eyrarbakki
0004041 4041 -21.09778 65.25428 12.0 Reykir í Hrútafirði
0004042 4042 -20.33092 64.25042 89.0 Hjarðarland
0004044 4044 -20.39307 63.83610 20.0 Hella
0004048 4048 -20.28832 63.39975 118.0 Stórhöfði
0004050 4050 -20.24118 64.06507 121.0 Hæll
0004051 4051 -20.11050 66.11283 3.0 Hraun á Skaga
0004052 4052 -19.48300 63.68300 250.0 Básar á Goðalandi
0004053 4053 -19.61303 65.70298 43.0 Bergstaðir
0004055 4055 -19.36827 65.45903 115.0 Nautabú
0004056 4056 -19.56205 64.86668 641.0 Hveravellir
0004058 4058 -19.18303 63.42360 20.0 Vatnsskarðshólar
0004059 4059 -18.95340 66.18520 30.0 Sauðanesviti
0004062 4062 -18.37167 63.50777 18.0 Norðurhjáleiga
0004063 4063 -18.10023 65.68558 23.0 Akureyri
0004064 4064 -18.05427 63.78947 29.5 Kirkjubæjarklaustur
0004065 4065 -18.01700 66.53300 15.0 Grímsey
0004066 4066 -18.75000 64.45000 610.0 Versalir
0004067 4067 -17.38743 65.37637 295.0 Mýri
0004069 4069 -17.34592 65.81937 42.0 Staðarhóll
0004071 4071 -17.10318 66.19948 17.0 Mánárbakki
0004072 4072 -16.64717 63.87745 38.3 Fagurhólsmýri
0004073 4073 -16.12082 65.64232 384.0 Grímsstaðir
0004077 4077 -15.94862 66.45135 6.4 Raufarhöfn
0004080 4080 -15.63300 64.80000 810.0 Snæfellsskáli
0004081 4081 -15.26148 66.24743 20.5 Sauðanes
0004082 4082 -15.21337 64.25095 4.0 Höfn í Hornafirði
0004083 4083 -15.07917 66.06595 25.0 Miðfjarðarnes
0004085 4085 -14.82112 65.70268 42.2 Skjaldþingsstaðir
0004087 4087 -14.65025 65.90612 23.0 Strandhöfn
0004091 4091 -14.24035 65.03633 41.5 Kollaleira
0004094 4094 -14.10000 64.70000 25.0 Núpur
0004097 4097 -13.57593 65.26817 9.0 Dalatangi
0004101 4101 -24.53117 65.50290 35.0 Bjargtangar
0004102 4102 -20.59947 63.29930 36.0 Surtsey
0004103 4103 -24.00000 65.60000 4.0 Patrekshöfn
0004104 4104 -23.93460 64.90410 7.0 Gufuskálar
0004105 4105 -23.97483 65.59507 43.0 Patreksfjörður
0004106 4106 -23.71433 64.89483 15.0 Ólafsvík
0004107 4107 -23.19867 66.07595 550.0 Seljalandsdalur
0004108 4108 -23.25127 64.92130 10.0 Grundarfjörður
0004109 4109 -23.30745 66.04443 753.0 Þverfjall
0004110 4110 -23.30117 64.83933 13.0 Bláfeldur
0004111 4111 -22.98605 66.04260 10.9 Súðavík
0004112 4112 -21.62968 64.72680 115.0 Litla-Skarð
0004113 4113 -23.51000 66.05000 3.0 Flateyri
0004114 4114 -21.16018 63.86920 3.0 Eyrarbakki
0004116 4116 -22.68932 64.08172 4.0 Garðskagaviti
0004117 4117 -23.16993 66.05963 2.2 Ísafjörður
0004118 4118 -22.60052 63.98290 50.9 Keflavíkurflugvöllur
0004119 4119 -23.00285 65.65697 510.0 Þingmannaheiði
0004120 4120 -22.42750 63.83930 4.0 Grindavík
0004121 4121 -23.13300 66.43300 7.0 Straumnesviti
0004122 4122 -22.73237 65.07170 12.4 Stykkishólmur
0004123 4123 -22.37890 66.41065 22.0 Hornbjargsviti
0004124 4124 -22.04045 64.04380 7.0 Straumsvík
0004125 4125 -23.61217 65.67942 16.0 Bíldudalur
0004126 4126 -21.78300 64.35000 5.0 Grundartangi
0004127 4127 -23.25383 66.16102 27.0 Bolungarvík
0004128 4128 -21.96277 64.46473 20.0 Hafnarmelar
0004129 4129 -22.20562 65.43765 6.7 Reykhólar
0004130 4130 -21.90200 64.12755 52.0 Reykjavík
0004131 4131 -21.33037 65.99508 31.0 Gjögurflugvöllur
0004132 4132 -21.75105 64.15053 35.0 Korpa
0004133 4133 -21.75427 65.22970 50.0 Ásgarður
0004134 4134 -21.76493 64.56220 12.4 Hvanneyri
0004135 4135 -19.36912 65.45825 115.0 Nautabú
0004136 4136 -21.46330 64.24048 771.0 Skálafell
0004137 4137 -18.11132 65.69612 31.0 Akureyri - Krossanesbraut
0004138 4138 -21.66610 63.96900 530.0 Bláfjöll
0004139 4139 -21.09778 65.25428 15.0 Reykir í Hrútafirði
0004140 4140 -21.37370 63.86070 5.0 Þorlákshöfn
0004141 4141 -17.88570 65.81697 120.0 Végeirsstaðir í Fnjóskadal
0004142 4142 -21.08753 64.28070 110.0 Þingvellir
0004143 4143 -20.78505 65.18390 130.0 Haugur
0004144 4144 -20.61815 63.74775 10.0 Þykkvibær
0004145 4145 -20.29252 65.65800 8.0 Blönduós
0004146 4146 -20.27578 63.43587 40.4 Vestmannaeyjabær
0004147 4147 -20.24730 65.37837 20.0 Brúsastaðir
0004148 4148 -20.28825 63.39957 118.0 Stórhöfði
0004149 4149 -19.71770 65.23070 506.0 Kolka
0004150 4150 -20.86900 64.69898 132.8 Húsafell
0004151 4151 -20.09887 66.11922 9.0 Skagatá
0004152 4152 -20.10907 63.73537 90.0 Sámsstaðir
0004153 4153 -17.24315 65.34187 405.0 Svartárkot
0004154 4154 -19.74485 64.11683 249.0 Búrfell
0004155 4155 -18.66558 66.07385 5.0 Ólafsfjörður
0004156 4156 -19.56222 64.86675 641.0 Hveravellir
0004157 4157 -18.91900 66.13488 6.0 Siglufjörður
0004158 4158 -19.01860 64.60430 693.0 Setur
0004159 4159 -18.84308 66.19377 8.0 Siglunes
0004160 4160 -18.60085 64.57515 613.0 Þúfuver
0004161 4161 -18.52567 65.97395 4.0 Dalvík
0004162 4162 -18.50477 64.39510 647.0 Veiðivatnahraun
0004163 4163 -18.00110 65.74852 580.0 Vaðlaheiði
0004164 4164 -19.18303 63.42360 20.0 Vatnsskarðshólar
0004165 4165 -18.01673 66.54378 19.0 Grímsey
0004166 4166 -18.21700 64.31700 726.0 Jökulheimar
0004167 4167 -18.25133 65.77065 15.0 Möðruvellir
0004168 4168 -17.98300 64.93300 820.0 Sandbúðir
0004169 4169 -15.52973 65.10857 373.0 Brú á Jökuldal
0004170 4170 -17.97852 63.51787 6.0 Skarðsfjöruviti
0004171 4171 -17.32808 66.04182 28.2 Húsavík
0004172 4172 -16.96667 64.01568 94.0 Skaftafell
0004173 4173 -16.97677 65.61962 282.3 Mývatn
0004174 4174 -16.63643 63.87433 16.0 Fagurhólsmýri
0004175 4175 -16.54438 66.50820 59.3 Rauðinúpur
0004176 4176 -15.77712 64.92837 639.0 Kárahnjúkar
0004177 4177 -16.21040 65.06065 563.0 Upptyppingar
0004178 4178 -15.42347 64.81508 655.3 Eyjabakkar
0004179 4179 -16.48330 66.02995 38.0 Ásbyrgi
0004180 4005552 -15.20025 64.23190 4.0 Hvanney
0004180 4180 -18.61402 64.09800 675.0 Lónakvísl
0004181 4181 -15.88333 65.37537 450.0 Möðrudalur
0004183 4183 -14.53258 66.37835 43.0 Fontur
0004184 4184 -14.34438 64.67567 20.7 Teigarhorn
0004185 4185 -14.03695 65.07633 2.0 Eskifjörður
0004186 4186 -14.23968 65.03675 43.0 Reyðarfjörður - Kollaleira
0004187 4187 -14.31700 65.78300 20.0 Bjarnarey
0004188 4188 -13.68460 64.93702 5.0 Vattarnes
0004189 4189 -14.74467 65.09417 60.0 Hallormsstaður
0004190 4190 -14.67475 65.07953 573.1 Hallormsstaðaháls
0004191 4191 -14.40460 65.27618 23.5 Egilsstaðaflugvöllur
0004192 4192 -15.21352 64.26908 5.0 Höfn í Hornafirði
0004193 4193 -14.25888 65.22347 949.0 Gagnheiði
0004194 4194 -14.17469 64.59115 49.0 Papey
0004195 4195 -14.00645 65.25487 37.0 Seyðisfjörður
0004196 4196 -13.84230 64.80123 29.8 Kambanes
0004197 4197 -13.57497 65.26815 10.0 Dalatangi
0004198 4198 -13.51700 64.98300 18.0 Seley
0004199 4199 -13.66942 65.15027 49.7 Neskaupstaður
4000004 4000004 -21.90277 64.12747 52.0 Reykjavík S
4000012 4000012 -22.03800 64.04337 7.0 Straumsvík
4000015 4000015 -21.88300 64.08300 62.0 Vífilsstaðir
4000020 4000020 -21.83900 64.11900 26.0 Elliðaárstöð
4000025 4000025 -21.84370 64.08522 120.0 Rjúpnahæð
4000035 4000035 -21.73300 64.06700 136.0 Heiðmörk
4000046 4000046 -21.75220 64.15097 35.0 Korpa
4000068 4000068 -21.31182 64.25155 181.0 Stíflisdalur
4000070 4000070 -21.48408 64.21202 185.0 Stardalur
4000094 4000094 -21.92790 64.30725 10.0 Kirkjuból
4000097 4000097 -21.80700 64.42775 80.0 Neðra-Skarð
4000103 4000103 -21.69488 64.53900 10.0 Andakílsárvirkjun
4000105 4000105 -21.76490 64.56220 12.4 Hvanneyri
4000117 4000117 -21.02727 64.67198 155.0 Augastaðir
4000132 4000132 -21.51913 64.78097 80.0 Brekka
4000149 4000149 -22.04823 64.80157 120.0 Hítardalur
4000163 4000163 -22.74108 64.87497 80.0 Hjarðarfell
4000166 4000166 -23.35000 64.83300 20.0 Böðvarsholt
4000176 4000176 -23.23517 64.91847 10.0 Kverná
4000177 4000177 -23.20795 64.95692 10.0 Setberg
4000187 4000187 -21.64632 65.02947 75.0 Kvennabrekka
4000188 4000188 -21.70000 65.01700 55.0 Hamraendar
4000189 4000189 -21.54892 65.05833 46.0 Stóra-Vatnshorn
4000197 4000197 -22.46350 65.23082 20.0 Ballará
4000212 4000212 -23.19427 65.52500 23.0 Brjánslækur
4000220 4000220 -24.09163 65.49298 4.0 Lambavatn
4000221 4000221 -24.19908 65.61345 15.6 Hænuvík
4000231 4000231 -23.16717 65.77497 8.0 Mjólkárvirkjun
4000240 4000240 -23.46700 66.01700 20.0 Þórustaðir
4000241 4000241 -23.43698 65.98935 15.7 Vaðlar
4000247 4000247 -23.36802 66.08032 20.0 Birkihlíð í Súgandafirði
4000253 4000253 -23.12312 66.10847 16.0 Hnífsdalur
4000254 4000254 -23.12440 66.06694 1.3 Ísafjörður
4000256 4000256 -23.00000 66.05000 20.0 Súðavík
4000258 4000258 -22.65368 65.98040 63.0 Hrafnabjörg
4000260 4000260 -22.65995 66.09988 5.0 Æðey
4000291 4000291 -21.58300 66.08300 10.0 Munaðarnes
4000296 4000296 -21.68400 65.76338 11.5 Bassastaðir
4000297 4000297 -21.68748 65.73097 4.6 Innri-Ós
4000298 4000298 -21.70000 65.76700 10.0 Ytri-Ós
4000300 4000300 -21.54660 65.55560 45.0 Steinadalur
4000303 4000303 -21.17055 65.27015 28.0 Hlaðhamar
4000313 4000313 -20.78492 65.18375 130.0 Haugur í Miðfirði
4000315 4000315 -20.77283 65.20353 114.0 Barkarstaðir
4000321 4000321 -20.80515 65.60295 100.0 Ásbjarnarstaðir
4000333 4000333 -20.24847 65.37950 20.0 Brúsastaðir
4000335 4000335 -20.10633 65.30383 95.0 Forsæludalur
4000341 4000341 -20.30260 65.65808 23.0 Blönduós
4000346 4000346 -19.58730 65.37422 280.0 Stafn
4000370 4000370 -19.03733 65.28988 235.0 Litla-Hlíð
4000383 4000383 -19.24743 65.75722 130.0 Dalsmynni
4000396 4000396 -19.01327 65.99868 84.0 Skeiðsfoss
4000406 4000406 -18.74153 66.01913 30.0 Kálfsárkot
4000407 4000407 -18.63638 66.07647 11.6 Ólafsfjörður
4000408 4000408 -18.53511 65.92820 36.0 Sakka
4000409 4000409 -18.57107 65.92848 25.0 Tjörn
4000412 4000412 -18.39883 65.98837 20.0 Hrísey
4000419 4000419 -18.25133 65.77065 15.0 Möðruvellir
4000420 4000420 -18.52158 65.60255 200.0 Auðnir
4000425 4000425 -18.15127 65.50153 17.4 Torfur
4000427 4000427 -18.25442 65.39910 120.0 Gullbrekka
4000437 4000437 -17.90157 65.86132 60.0 Þverá í Dalsmynni
4000447 4000447 -17.89600 65.71750 140.0 Vaglir II
4000448 4000448 -17.89080 65.71518 175.0 Lerkihlíð
4000452 4000452 -17.54815 65.95698 3.0 Sandur
4000463 4000463 -17.24330 65.34185 405.0 Svartárkot
4000468 4000468 -16.91460 65.64572 285.0 Reykjahlíð
4000484 4000484 -16.76700 66.06700 22.0 Garður
4000490 4000490 -15.88333 65.37537 450.0 Möðrudalur
4000502 4000502 -15.94730 66.45905 3.0 Raufarhöfn
4000542 4000542 -15.52933 65.10852 360.0 Brú á Jökuldal I
4000562 4000562 -14.33300 65.55000 37.0 Dratthalastaðir
4000565 4000565 -14.20000 65.51348 25.0 Svínafell
4000570 4000570 -14.36700 65.30000 37.0 Egilsstaðir
4000575 4000575 -14.53233 65.13753 95.0 Grímsárvirkjun
4000578 4000578 -14.61700 65.00000 120.0 Birkihlíð
4000607 4000607 -13.88300 65.46700 88.0 Hvannstóð
4000608 4000608 -13.79710 65.50523 30.0 Desjarmýri
4000615 4000615 -14.00937 65.26217 3.0 Seyðisfjörður
4000616 4000616 -13.87152 65.28543 51.0 Hánefsstaðir
4000625 4000625 -13.67383 65.14813 29.0 Neskaupstaður veðurfarsstöð
4000626 4000626 -13.65760 65.14967 29.0 Neskaupstaður
4000666 4000666 -14.23678 64.85930 160.0 Gilsá
4000675 4000675 -14.34406 64.67614 14.0 Teigarhorn
4000677 4000677 -14.28817 64.65607 25.0 Djúpivogur
4000694 4000694 -14.85660 64.41903 45.0 Stafafell
4000707 4000707 -15.22092 64.31008 17.0 Akurnes
4000709 4000709 -15.23045 64.30779 12.0 Borgir í Hornafirði
4000710 4000710 -15.19003 64.29992 16.0 Hólar í Hornafirði
4000738 4000738 -16.01253 64.12840 20.0 Hali
4000740 4000740 -16.43665 63.97767 30.0 Kvísker
4000748 4000748 -16.98845 64.01823 86.0 Skaftafell
4000765 4000765 -17.68830 63.94450 46.0 Kálfafell
4000768 4000768 -17.83678 63.91140 100.0 Dalshöfði
4000784 4000784 -18.62147 63.73617 180.0 Snæbýli
4000796 4000796 -18.89265 63.44415 30.0 Kerlingardalur
4000798 4000798 -19.00978 63.42018 15.0 Vík í Mýrdal
4000806 4000806 -19.51900 63.52960 35.0 Drangshlíðardalur
4000807 4000807 -19.49385 63.52655 36.0 Skógar
4000818 4000818 -20.14912 63.56992 10.0 Hólmar
4000825 4000825 -20.61722 63.74845 10.0 Önnupartur
4000846 4000846 -20.10923 63.73537 90.0 Sámsstaðir
4000882 4000882 -19.03027 64.19942 555.0 Vatnsfellsbúðir
4000887 4000887 -19.23300 64.20000 420.0 Hrauneyjafoss
4000902 4000902 -20.16213 64.28758 135.0 Jaðar
4000915 4000915 -20.72037 63.85637 10.0 Forsæti
4000919 4000919 -20.88700 63.80920 10.0 Lækjarbakki
4000951 4000951 -21.25828 64.10878 157.0 Nesjavellir
4000956 4000956 -21.00673 64.08812 66.0 Írafoss
4000957 4000957 -21.18300 64.00000 51.0 Reykir í Ölfusi
4000971 4000971 -21.71298 63.85822 5.0 Vogsósar
4000983 4000983 -22.41705 63.84380 5.0 Grindavík
4001357 4001357 -22.53347 63.98673 5.0 Njarðvík
4001361 4910 -22.41705 63.84378 9.3 Grindavík
4001368 4826 -22.17140 63.99082 47.0 Afstapahraun
4001370 4824 -22.09188 64.01968 20.0 Hvassahraun
4001452 4001452 -22.71680 64.03810 5.0 Sandgerði
4001474 4001474 -21.91033 64.07089 -9.0 Garðabær - Urriðaholt
4001477 4838 -21.94070 64.12845 12.0 Reykjavíkurflugvöllur