Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

MQTT Client Example

MQTT Client Example

Example project of how to receive lightning sensor data over websockets/mqtt