Commit 3241c360 authored by Helen Korsmo's avatar Helen Korsmo
Browse files

Added examples from Norway

parent dbd0af26
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
<identifier>2.49.0.1.578.0.190513143211030.1895</identifier>
<sender>noreply@met.no</sender>
<sent>2019-05-13T14:32:11+00:00</sent>
<status>Actual</status>
<msgType>Alert</msgType>
<scope>Public</scope>
<code>CAP-V12.NO.V1.0</code>
<incidents>2313</incidents>
<info>
<language>no</language>
<category>Met</category>
<event>Kuling</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Likely</certainty>
<eventCode>
<valueName>eventType</valueName>
<value>gale</value>
</eventCode>
<effective>2019-05-13T21:00:00+00:00</effective>
<onset>2019-05-13T21:00:00+00:00</onset>
<expires>2019-05-14T16:00:00+00:00</expires>
<senderName>Meteorologisk Institutt</senderName>
<headline>Kuling, gult nivå, Måløy - Svinøy, 13 May 21:00 UTC til 14 May 16:00 UTC.</headline>
<description>Natt til tirsdag økning til sørvest stiv og til dels sterk kuling 20 m/s, minkende tirsdag ettermiddag.</description>
<instruction>Ikke dra ut i småbåt.</instruction>
<web>https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler</web>
<contact>https://www.met.no/kontakt-oss</contact>
<parameter>
<valueName>eventEndingTime</valueName>
<value>2019-05-14T16:00:00+00:00</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>consequences</valueName>
<value>Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. </value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>eventAwarenessName</valueName>
<value>Kuling</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_level</valueName>
<value>2; yellow; Moderate</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessSeriousness</valueName>
<value>Utfordrende situasjon</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_type</valueName>
<value>1; Wind</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>triggerLevel</valueName>
<value>17.2 m/s</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessResponse</valueName>
<value>Følg med</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>geographicDomain</valueName>
<value>marine</value>
</parameter>
<area>
<areaDesc>Måløy - Svinøy</areaDesc>
<polygon>62.217167,4.932500 62.043000,4.760167 62.021667,5.019333 62.183833,5.141000 62.265500,5.446000 62.360333,5.222667 62.217167,4.932500
</polygon>
<geocode>
<valueName>emma_id</valueName>
<value>NO809</value>
</geocode>
<geocode>
<valueName>emma_id</valueName>
<value>NO808</value>
</geocode>
<altitude>0</altitude>
<ceiling>30</ceiling>
</area>
</info>
<info>
<language>en-GB</language>
<category>Met</category>
<event>Gale</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Likely</certainty>
<eventCode>
<valueName>eventType</valueName>
<value>gale</value>
</eventCode>
<effective>2019-05-13T21:00:00+00:00</effective>
<onset>2019-05-13T21:00:00+00:00</onset>
<expires>2019-05-14T16:00:00+00:00</expires>
<senderName>MET Norway</senderName>
<headline>Gale, yellow level, Maaloey - Svinoey, 13 May 21:00 UTC to 14 May 16:00 UTC.</headline>
<description>Early Tuesday morning increasing to southwest near gale force 7, at times gale force 8 m/s, decreasing Tuesday afternoon.</description>
<instruction>Do not go out at sea in a small boat.</instruction>
<web>https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler</web>
<contact>https://www.met.no/en/contact-us</contact>
<parameter>
<valueName>eventEndingTime</valueName>
<value>2019-05-14T16:00:00+00:00</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>consequences</valueName>
<value>Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. </value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>eventAwarenessName</valueName>
<value>Gale</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_level</valueName>
<value>2; yellow; Moderate</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessSeriousness</valueName>
<value>Challenging situation</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_type</valueName>
<value>1; Wind</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>triggerLevel</valueName>
<value>17.2 m/s</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessResponse</valueName>
<value>Be aware</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>geographicDomain</valueName>
<value>marine</value>
</parameter>
<area>
<areaDesc>Maaloey - Svinoey</areaDesc>
<polygon>62.217167,4.932500 62.043000,4.760167 62.021667,5.019333 62.183833,5.141000 62.265500,5.446000 62.360333,5.222667 62.217167,4.932500
</polygon>
<geocode>
<valueName>emma_id</valueName>
<value>NO809</value>
</geocode>
<geocode>
<valueName>emma_id</valueName>
<value>NO808</value>
</geocode>
<altitude>0</altitude>
<ceiling>30</ceiling>
</area>
</info>
</alert>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
<identifier>2.49.0.1.578.0.190514063336367.1898</identifier>
<sender>noreply@met.no</sender>
<sent>2019-05-14T06:33:36+00:00</sent>
<status>Actual</status>
<msgType>Update</msgType>
<scope>Public</scope>
<code>CAP-V12.NO.V1.0</code>
<references>noreply@met.no,2.49.0.1.578.0.190514063210436.1897,2019-05-14T06:32:10+00:00</references>
<incidents>2315</incidents>
<info>
<language>no</language>
<category>Met</category>
<event>Kuling</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Likely</certainty>
<eventCode>
<valueName>eventType</valueName>
<value>gale</value>
</eventCode>
<effective>2019-05-14T06:00:00+00:00</effective>
<onset>2019-05-14T06:00:00+00:00</onset>
<expires>2019-05-14T19:00:00+00:00</expires>
<senderName>Meteorologisk Institutt</senderName>
<headline>Kuling, gult nivå, Loppa - Nordkapp, 14 May 06:00 UTC til 14 May 19:00 UTC.</headline>
<description>Fra tirsdag morgen sørvestlig periodevis stiv kuling 15 m/s. Tirsdag kveld minkende.</description>
<instruction>Vurder å la båten ligge.</instruction>
<web>https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler</web>
<contact>https://www.met.no/kontakt-oss</contact>
<parameter>
<valueName>eventEndingTime</valueName>
<value>2019-05-14T19:00:00+00:00</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>consequences</valueName>
<value>Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. </value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>eventAwarenessName</valueName>
<value>Kuling</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_level</valueName>
<value>2; yellow; Moderate</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessSeriousness</valueName>
<value>Utfordrende situasjon</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_type</valueName>
<value>1; Wind</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>triggerLevel</valueName>
<value>13.9 m/s</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessResponse</valueName>
<value>Følg med</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>geographicDomain</valueName>
<value>marine</value>
</parameter>
<area>
<areaDesc>Loppa - Nordkapp</areaDesc>
<polygon>71.104167,23.988500 70.680833,21.941167 70.462667,21.334667 70.183167,21.600000 70.099833,21.783167 70.166667,22.083167 70.066667,22.216667 70.116667,22.516667 70.250000,22.383167 70.333167,22.616667 70.400000,22.733167 70.416667,23.033167 70.433167,23.283167 70.500000,23.583167 70.583167,23.683167 70.599833,23.916667 70.650000,24.033167 70.716667,24.166667 70.716667,24.383167 70.633167,24.950000 70.733167,25.333167 71.194167,25.814167 71.104167,23.988500
</polygon>
<geocode>
<valueName>emma_id</valueName>
<value>NO803</value>
</geocode>
<altitude>0</altitude>
<ceiling>30</ceiling>
</area>
</info>
<info>
<language>en-GB</language>
<category>Met</category>
<event>Gale</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Likely</certainty>
<eventCode>
<valueName>eventType</valueName>
<value>gale</value>
</eventCode>
<effective>2019-05-14T06:00:00+00:00</effective>
<onset>2019-05-14T06:00:00+00:00</onset>
<expires>2019-05-14T19:00:00+00:00</expires>
<senderName>MET Norway</senderName>
<headline>Gale, yellow level, Loppa - North Cape, 14 May 06:00 UTC to 14 May 19:00 UTC.</headline>
<description>From Tuesday morning southwest occasionally near gale force 7. Tuesday evening decreasing.</description>
<instruction>It is not recommended to be at sea in a small boat.</instruction>
<web>https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler</web>
<contact>https://www.met.no/en/contact-us</contact>
<parameter>
<valueName>eventEndingTime</valueName>
<value>2019-05-14T19:00:00+00:00</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>consequences</valueName>
<value>If the engine stops you can float towards land. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. </value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>eventAwarenessName</valueName>
<value>Gale</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_level</valueName>
<value>2; yellow; Moderate</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessSeriousness</valueName>
<value>Challenging situation</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awareness_type</valueName>
<value>1; Wind</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>triggerLevel</valueName>
<value>13.9 m/s</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>awarenessResponse</valueName>
<value>Be aware</value>
</parameter>
<parameter>
<valueName>geographicDomain</valueName>
<value>marine</value>
</parameter>
<area>
<areaDesc>Loppa - North Cape</areaDesc>
<polygon>71.104167,23.988500 70.680833,21.941167 70.462667,21.334667 70.183167,21.600000 70.099833,21.783167 70.166667,22.083167 70.066667,22.216667 70.116667,22.516667 70.250000,22.383167 70.333167,22.616667 70.400000,22.733167 70.416667,23.033167 70.433167,23.283167 70.500000,23.583167 70.583167,23.683167 70.599833,23.916667 70.650000,24.033167 70.716667,24.166667 70.716667,24.383167 70.633167,24.950000 70.733167,25.333167 71.194167,25.814167 71.104167,23.988500
</polygon>
<geocode>
<valueName>emma_id</valueName>
<value>NO803</value>
</geocode>
<altitude>0</altitude>
<ceiling>30</ceiling>
</area>
</info>
</alert>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment