Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

M

mesan-extractor

Extracts 2018 mesan-data to netcdf4 format. These scripts were created to create get mesan data into gadget.