Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

    Service Desk is enabled but not yet active

    You must set up incoming email before it becomes active. More information