Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

T

TOTP-Shibboleth-loginhandler

A TOTP loginhandler for shibboleth-idp which stores TOTP secrets encrypted in LDA