Driftsättning av ny version av gitlab 23 sep kl.06:30. Driftsättningen beräknas vara klart 07:30.

cmdb

cmdb

A cmdb built width javascript on nodejs, express, jtable, viewjs and postgres plattform